Nye tiltak i Bergen

Etter siste tids økning i smittetilfeller annonserte Bergen Kommune idag en rekke tiltak som i første omgang gjelder fram til 18. September. Tiltakene gjelder i Bergen Kommune, og er instramminger sammenlignet med de nasjonale retningslinjene fra FHI.

Tiltakene er som følger:

  • Antall personer som deltar på både private sammenkomster og offentlige arrangementer reduseres. På private sammenkomster kan det nå maksimalt være 10 personer til stede. På offentlige arrangementer kan det maksimalt være 50 personer til stede.
  • Det anbefales å bruke munnbind på kollektivtransport i situasjoner med trengsel der 1 meters-regelen ikke kan overholdes (gjelder ikke barn under ungdomsskolealder).
  • På skjenkesteder og restauranter skal gjester legitimere seg, og det skal føres oversikt over gjester som har vært til stede.
  • Det innføres besøksrestriksjoner på kommunale helseinstitusjoner. Ordningen med en times besøk i uken gjeninnføres.
  • Ansatte i kommunen som kan ha hjemmekontor, skal benytte seg av det de neste ti dagene.

Les hele saken fra Bergen Kommune her