Nyttig (Utdatert)

Her har FFO Vestland samlet nyttig informasjon for organisasjoner og medlemmer.

Nedover siden finner du som følger:

 1. Rettigheter
 2. Tips om universell utforming og tilgjengelighet
 3. Din økonomi
 4. Hjelp i hverdagen
 5. Arbeid
 6. Fritid

1. Rettigheter

2. Tips om universell utforming og tilgjengelighet

3. Din økonomi

NAV- Stønader, trygd, m.m.

Lånekassen – ved høyere utdannelse

Bolig

Habilitering og rehabilitering

Mental helse

4. Hjelp i hverdagen

NAV – hjelpemidler, søknader m.m.

 Tilrettelegging

 • I din komune kan Ergo/fysioterapitjenesten hjelpe til med tilrettelegging i hjemmet.
 • En støttekontakt gir støtte og assistanse til andre i hverdagen. Du kan lese mer om Bergen kommune sin støttekontaktordning her. Besøk din kommunes websider for å finne ordningen der du bor.
 • Tolketjenesten (tegntolk, skrivetolk, synstolk – kan være tilstede i rommet eller via telefon/skjerm; såkalt fjerntolk). I Bergen kommune har man tolketjenesten, likeså i mange andre kommuner.
 • Assistent – enten gjennom kommunen eller organisert som BPA – Brukerassistert Personlig Assistanse

Ungdom og skole

5. Arbeid

For arbeidsgivere som vurderer å ansette

 • Du som arbeidsgiver kan ta direkte kontakt med NAV for en arbeid- eller rekrutteringsavtale. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har krav på hjelp fra saksbehandler eller ansvarsområdekontakt.
 • Det er to hovedtema som går igjen hos bedrifter som ønsker å ansette en funksjonshemmet: 1) Ønsket om å skaffe seg gode ansatte samtidig som en tar samfunnsansvar, 2) Ønsket om å få informasjon og tilgang på støtteordninger i en prosess med en praksisplass.

Nav sine ordninger for arbeidsgiver:

For deg som er funksjonshemmet arbeidstaker, eller ønsker deg jobb

 • Utredning, behandling og rehabilitering. Herunder hjelpemidler og behandlingshjelpemidler.
 • Utdannelse og omskolering (NAV kan bidra med støtte via arbeidsavklaringspenger)
 • Praksis (fortrinnsvis hos en bedrift som har plass til flere varige ansatte eller som gir relevant praksis å føre på CV’en når du søker andre jobber)
 • Har du uføretrygd, kan du forsøke deg ut i jobb uten å miste trygdevedtaket. F.eks. ta opp igjen gamle evner som timesvikar, eller bruke din erfaring som funksjonshemmet eller kronisk syk som Erfaringskonsulent (typisk 20 % stilling)

Virkemidler for å komme ut i arbeid – NAV:

 Virkemidler for å komme ut i arbeid – Annet:

6. Fritid

Mestring

Trening

 Reiser og transport