Lokal forskrift forlenges med tre dager

Byrådet har fredag besluttet å utvide gjeldende forskrift i tre dager, slik at den gjelder til og med onsdag 1. september. Byrådet kommer med nye vurderinger senest onsdag.

– Statlige helsemyndigheter har i dag gitt nye føringer for arbeidet med TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) i kommuner som opplever stort smittepress. Byrådet skal bruke de neste dagene til å innarbeide og tilpasse disse føringene på en måte som svarer godt til situasjonen Bergen står i, slik at presset på TISK-arbeidet i Bergen blir mindre, sier fungerende byrådsleder Lubna Jaffery. 

Det er for tidlig å si om forskriften forlenges, endres eller oppheves etter onsdag neste uke. 

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til oss og kommet med en tydeligere prioritering for arbeidet med pandemihåndteringen. Nå har vi en jobb å gjøre. Byrådet har funnet det nødvendig og forholdsmessig å utvide gjeldende forskrift i tre dager, sier helsebyråd Beate Husa. 

Les byrådssakenSkriv

utPublisert: 27.08.2021 | Oppdatert: 27.08.2021