Slipp oss til!

Bilde: For Marianne Kufaas Sæterhaug (26) har dysleksidiagnosen åpnet mange dører og gitt henne venner, en mestringsfølelse og et enkeltmannsforetak!

Mange elever med funksjonsnedsettelse opplever at lærerne har lavere forventninger til dem enn til andre elever. De kan få velmente, men fatale råd, som å droppe fremmedspråk eller kroppsøving, eller de kan miste troen på seg selv fordi ingen andre har tro på dem.

• MØTER FORDOMMER OG LAVERE FORVENTNINGER 
Elever med funksjonsnedsettelser blir ofte møtt med fordommer og lavere forventninger enn sine medelever.  


• FÅR IKKE TILRETTELAGT UNDERVISNING
Mange får ikke tilrettelagt undervisning selv om de har en lovfestet rett til det.


• SKYHØYT FRAFALL
Frafallet blant elever med funksjonsnedsetteleser i videregående skole er skyhøyt. Forskning viser at kun 36 prosent av elever med fysiske funksjonsnedsettelser fullfører videregående. Til sammenligning fullfører 82 prosent av de øvrige elevene videregående opplæring. 

DETTE MENER VI MÅ GJØRES

  • Kunnskapsnivået om elever med funksjonsnedsettelser må opp, slik alle blir møtt uten fordommer og med de samme forventningene
     
  • Skoler, pensum og undervisning må bli universelt utformet
  • Skoleansatte må ha kompetanse til å gi alle elever den tilretteleggingen de har krav på i følge Opplæringsloven, og hente inn ekstern støtte ved behov
  • Elever med behov for det må raskt få henvisning og utredning hos PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), og innholdet i vedtak må følges opp
  • Pedagoger må ha ansvaret for spesialundervisning av god kvalitet
  • Elever med behov for assistanse må få dette

En synstolket versjon vil bli publisert så snart den er klar.

OM KAMPANJEN

Kampanjen «Slipp oss til!» er i regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Unge funksjonshemmede, og en del av prosjektet «Ikke tilgjengelig».

«Ikke tilgjengelig» består av til sammen fire holdningskampanjer om henholdsvis vold og overgrep mot funksjonsnedsatte, diskriminering av funksjonsnedsatte i arbeidslivet, doble minoriteter og funksjonsnedsatte i skole/ utdanning. Kampanjen «Slipp oss til!» er den siste i kampanjerekken.

Les mer om kampanjen her.


Prosjektet er støttet av Bufdir. 

Kilde: FFO.no