Endret tiltaksnivå i Bergen fra mandag

Regjeringen har besluttet å avslutte de regionale tiltakene for vestlandskommunene fra og med 22. februar.

OPPDATERT 19. FEBRUAR: Bergen og en rekke vestlandskommuner går følgelig ut av ordningen med regionale tiltak fra og med 22. februar. Det blir opp til den enkelte kommune å vurdere hvilke tiltak de behøver utover nasjonale råd. Regjeringen har også varslet endringer i nasjonale regler fra tirsdag 23. februar.

Her er oppdaterte smittevernregler for Bergen
 

I tråd med byrådets anbefaling

Byrådet anbefalte nasjonale myndigheter torsdag at de forsterkede tiltakene opphører for Bergen kommune.

– Vi har fått en bedre oversikt over situasjonen nå og mener at vi med god etterlevelse av de generelle smittevernreglene og intens smittesporing og karantene kan holde situasjonen under kontroll, sa byrådsleder Roger Valhammer.
 

Har vektlagt folkehelse

Fv.: Byrådsleder Roger Valhammer, medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og helsebyråd Beate Husa
NASJONALE REGLER: Byrådet anbefalte regjeringen om at Bergen ikke lenger har smitteverntiltak etter kapittel 5C i smittevernforskriften, og at kommunen går tilbake til de ordinære nasjonale reglene. Fv.: Byrådsleder Valhammer, medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen og helsebyråd Beate Husa på vei til torsdagens pressekonferanse.Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Byrådet anbefalte derfor regjeringen om at Bergen ikke lenger har smitteverntiltak etter kapittel 5C i smittevernforskriften, og at kommunen går tilbake til de ordinære nasjonale reglene. Det vil dermed fortsatt være strenge regler som gjelder.

– Byrådet har vektlagt hensynet til barn og unge og folkehelsen i byen vår, sammen med helhetsbildet i smittesituasjonen når vi har tatt vår beslutning i dag. Dette er også basert på medisinskfaglige råd, sa Valhammer.
 

Følger smittesituasjonen

Bergen kommune følger smittesituasjonen i byen nøye. Dersom den endrer seg, vil det straks vurderes behov for iverksettelse av lokale tiltak.  

Daglige tall for antall smittede oppdateres her

For politiske vedtak knyttet til korona, se her.

Publisert: 18.02.2021 | Oppdatert: 19.02.2021

Tekst: Endre Hovland | Ann-Kristin Loodtz

Kilde: Bergen.kommune.no