Nyhetsbrev

Foto: Kristoffer Solø

Styreleder ved Bjørn Greve

FFO Bergen har hatt en travel sommer så langt. Vi har mottatt en rekke henvendelser, blant annet fra våre medlemsorganisasjoner, og vi har hatt fokus på å få løst de ulike utfordringer på best mulig vis. FI-senteret holder stengt nå i juli, og vi i FFO Bergen har da ferie. Har dere saker som dere ønsker at vi i FFO Bergen skal ta videre kan dere likevel gjennom sommeren ta kontakt med Bjørn Greve eller konsulenten til FFO Bergen.

Bergen kommune  

FFO Bergen har en god dialog med Bergen kommune i de sakene vi arbeider med. Bergen kommune oppdaterer, både på hjemmesiden og facebook, siste nytt kontinuerlig. Dere kanabonnere på nyhetsbrev fra Bergen kommunog få raskt innblikk i det som skjer i kommunen vår. Informasjon relatert til koronapandemien finner dere her.

Foto: Unsplash

Kandidater til brukerutvalget i Helse Bergen

FFO Bergen ønsker innspill på kandidater fra medlemsorganisasjonene i forbindelse med at det skal utnevnes nytt brukerutvalg i Helse Bergen. Nåværende brukerutvalg har funksjonstid ut 2022, og prosessen med å utnevne nytt utvalg settes nå i gang. Alle nye brukerrepresentanter vil få opplæring via FFO Bergen. Frist for å melde innspill til FFO Bergen er 15. september.

Familie- og aktivitetsdag på Sjøsportsenteret 

FFO Vestland og FFO Bergen måtte dessverre utsette den planlagte aktivitetsdagen i mai. Katamaranen «Løvegutten» er som nevnt ute av drift en tid fremover. Ny motor til båten er nå bestilt, og vi håper på å få gjennomført arrangementet i august. Vi vil sende ut ny invitasjon når dato for arrangementet er satt. Vi håper dere har anledning til å delta på aktivitetsdag sammen med oss etter sommeren.

Foto: FFO Bergen

FFO Bergen 30 år

FFO Bergen fyller 30 år i 2022, og i den anledning planlegger vi som tidligere nevnt et jubileumsarrangement tirsdag 1. september 2022. Markeringen vil foregå på FI-senteret. Om noen av våre medlemsorganisasjoner ønsker å ha stand på arrangementet, gi oss en tilbakemelding. Dette vil være en fin anledning til å bli kjent og presentere oss for hverandre. Invitasjon med mer informasjon vil bli sendt ut i neste uke.

Foto: Unsplash

Prosjekt 2022

I år som i fjor vil FFO Bergen gjennomføre en spørreundersøkelse blant våre medlemmer og andre i målgruppen. Tema for årets undersøkelse er «Ettervirkninger av pandemien». Undersøkelsen vil bli sendt ut etter sommeren, ved skolestart. Hensikten med undersøkelsen er å få mer innsikt i hvordan mennesker med funksjonsnedsettelse i Bergen kommune har det nå i tiden etter pandemi. På bakgrunn av undersøkelsen vil FFO Bergen utarbeide en rapport som sendes til Bergen kommune.

ffobergen.no

FFO Bergen har en egen hjemmeside. Hjemmesiden brukes aktivt for å nå ut til våre medlemmer og andre. Vi opplyser om aktuelle saker, legger ut nyttig informasjon og lenker, i tillegg til at hjemmesiden inneholder introduksjon til og generell informasjon om FFO Bergens verdigrunnlag, vedtekter, ansatte, kontaktinformasjon, arrangementer og mye mer. Besøk hjemmesiden vår her. 

Facebook
På FFO Bergen sin facebook-side kan man finne aktuell og oppdatert informasjon vedrørende det arbeidet som gjøres i regi av FFO Bergen, samt lenker til nyttig informasjon for våre medlemmer.  Besøk oss på vår facebook-side her.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

 

 

Hilsen 

FFO Bergen v/styret

HUSK AT

Dere er velkommen til å gi innspill til saker som FFO burde jobbet med, send oss en epost på post@ffobergen.no 

Siste fra vår nettside:

Barnevernet må få bedre kompetanse om barn og unge med funksjonsnedsettelser
23/06/2022
Lik deltakelse for alle
09/06/2022
Muntlig høring om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
31/05/2022
Forslag om ny brillestøtteordning for barn under 18 år
24/05/2022
Rediger ditt abonnement    |    Se Nyhetsbrevet Online