Nyhetsbrev fra FFO Bergen

LEDER

COVID-19-pandemien, og derav generelle restriksjoner, har også i november lagt føringer for hvordan vi i FFO Bergen jobber. FI-senteret har holdt stengt for all møtevirksomhet i november måned, etter at Bergen og resten av landet har innført nasjonale, og lokale, innstramminger for å redusere smittespredningen av COVID-19 i samfunnet. En annerledes arbeidshverdag, med hjemmekontor og digitale møter og arrangementer, har derimot ikke vært et hinder for FFO Bergen sitt arbeid og engasjement. Vi mottar henvendelser fra våre medlemmer vedrørende ulike utfordringer som preger hverdagen til mange med nedsatt funksjonsevne. Henvendelsene tar vi videre med rette instans. Ta kontakt om vi kan hjelpe med noe. Vi ønsker dere en fin førjulstid og en riktig god jul.

BERGEN KOMMUNE

FFO Bergen har en tett dialog med Bergen kommune i de sakene vi arbeider med. Vi opplever at det tar noe lang tid å få tilbakemelding fra kommunen på mange av de sakene vi jobber med. Dette er noe vi vil forsøke å få gjort noe med over nyttår. Vi er opptatt av at Bergen kommune svarer på våre henvendelser innen rimelig tid. Bergen kommune oppdaterer, både på hjemmesiden og facebook, siste nytt kontinuerlig. Vi vil anbefale dere å abonnere på nyhetsbrev fra Bergen kommune for å få et innblikk i det som skjer i kommunen vår.

KOMMUNALT RÅD

FFO Bergen har et tett og godt samarbeid med kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse (KRPF). Vi arbeider ofte parallelt og sammen om saker som er av betydning for våre medlemmer og medlemsorganisasjoner. Dette er en positiv og effektiv måte å arbeide på. FFO Bergen har to representanter fra styret, Anette Jensen og Bjørn Greve, i kommunalt råd.

FN-DAGEN 3. DESEMBER (Digital markering fra kl 18:00)

I morgen, torsdag 3. desember, er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Målet med denne dagen er å bidra til bevisstgjøring om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og fremme funksjonshemmedes rett til å delta i alle deler av samfunnet, både politisk, sosialt, økonomisk og kulturelt. FFO Bergen skal, i samarbeid med FFO Vestland, ha en digital markering av denne dagen med blant annet foredrag av rådgiver Kai Grieg fra FN-sambandet Sør-Vest. Temaet som vi har valgt å vektlegge på FN-dagen, med bakgrunn i pandemiens preg på året 2020, er «Arbeid og Levestandard». Arrangementet streames direkte på FFO Vestland sin YouTube-kanal fra kl. 18, og vil senere bli publisert i sin helhet på kanalen slik at de som ikke kan følge arrangementet direkte får mulighet til å høre foredraget og resten av arrangementinnholdet i etterkant. Sendingen på YouTube er åpen for alle, og krever ingen innlogging for tilgang. Det er opprettet et arrangement på Facebook hvor man kan lese mer om markeringen.

 

TEMAKVELDEN 2020 - "Hvordan ivareta fysisk og psykisk helse i koronatiden?"

FFO Bergen arrangerte, i samarbeid med FFO Vestland, temakveld torsdag 19. november, med psykolog Trond Edvard Haukedal som foredragsholder. Temakvelden ble en stor suksess, med et gjennomsnitt på ca. 200 arrangementdeltakere på direktesendingen, og i etterkant er foredraget av Haukedal sett over 1000 ganger på FFO Vestland sin YouTube-kanal. Takk for alle positive tilbakemeldinger som vi har fått. Haukedal er en dyktig og erfaren foredragsholder. Ved å kombinere faglig tyngde med en humoristisk og konkret fortellerstil, sammen med positiv energi, formidler Haukedal «menneskekunnskap» på en interessant og treffende måte. Konkrete temaer som ble berørt i foredraget på temakvelden var blant annet personlig utvikling, livskvalitet, motivasjon og hverdagsbud for god psykisk helse. Foredraget er kjennetegnet av positiv psykologi og konkrete tips, som alle kan hente inspirasjon og motivasjon fra. Følg denne lenken for å se foredraget av psykolog Trond Edvard Haukedal

PROSJEKT 2019 - Universell utforming

FFO Bergen gjennomførte prosjektet «Universell utforming» i 2019. Bergen kommune vil bruke FFO Bergen sin rapport fra denne undersøkelsen i arbeidet med å gjøre Bergen sentrum bedre tilrettelagt. Dette er veldig gledelig og noe vi er stolte av. Arbeidet vi gjør har en effekt – vi gjør en forskjell.

FRIVILLIG ARBEID

Som nevnt i tidligere nyhetsbrev fikk FFO Bergen en forespørsel om behov for frivillig arbeid i vår organisasjon. Vedkommende, som kan vise til lang erfaring med blant annet saksbehandling for utsatte grupper, i både arbeid og organisasjoner, ønsker å stille noe av sin fritid disponibel for å kunne hjelpe med å gjøre andres hverdag bedre. FFO Bergen har per i dag ikke arbeid å tilby ham, men hans engasjement kan gjerne nyttes i en av våre medlemsorganisasjoner. Kontakt oss om det er behov for flere frivillige i deres organisasjon.

 

ffobergen.no - VÅR HJEMMESIDE

FFO Bergen har opprettet en egen hjemmeside. Hjemmesiden brukes aktivt for å nå ut til våre medlemmer og andre. Vi opplyser om aktuelle saker, legger ut nyttig informasjon og lenker, i tillegg til at hjemmesiden vil inneholde introduksjon til og generell informasjon om FFO Bergens verdigrunnlag, vedtekter, ansatte, kontaktinformasjon, arrangementer og mye mer. Besøk hjemmesiden vår her.

FACEBOOK

På FFO Bergen sin facebookside kan man finne aktuell og oppdatert informasjon vedrørende det arbeidet som gjøres i regi av FFO Bergen, samt lenker til nyttig informasjon for våre medlemmer. Besøk vår facebookside her

Husk at

dere kan gi innspill til saker som FFO burde jobbe med på vår epost: post@ffobergen.no

dere kan følge FFO Bergen på Facebook for oppdatert informasjon om oss.

Riktig god jul!

Vennlig hilsen FFO Bergen

Bjørn Greve
Styreleder

Siste fra vår blogg:

Siste nytt
3. september 2020

Les mer...
Siste nytt
1. september 2020

Les mer...
Nyhetsbrev August 2020
1. september 2020

Les mer...
Nytt selvhjelpssenter for Bergen og omegn
28. august 2020

Les mer...
Rediger ditt abonnement    |    Se Nyhetsbrevet Online